ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน “ภวนามยปัญญา” ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน
     
           

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

032-697062

Prachuap02@vec.go.th

กิจกรรม

ประกาศ

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์ ,สาขาวิชาการโรงแรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET

เรื่อง รายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ข่าวสารน่าสนใจ

บทความล่าสุด