ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน “ภวนามยปัญญา” ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน
     
           

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

032-697062

Prachuap02@vec.go.th

สามัญ-สัมพันธ์

กิจกรรม

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอบและพ่นสีรถยนต์ พร้อมระบบดึงตัวถังแบบไฮดรอลิกส์มือหมุน 360 องศา รอบทิศทาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์ ,สาขาวิชาการโรงแรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 ทุน 2 ปี (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ร่วมกับ กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4(2)
สาขาช่างไฟฟ้ภายในอาคาร ระดับ 1
 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

เรื่อง สอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 ทุน 2 ปี (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ร่วมกับ กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

เรื่อง กำหนดการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้ากำลังภายในอาคาร ระดับ 1 

รื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

ข่าวสารน่าสนใจ

บทความล่าสุด