นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

งาน ป.โท

กิจกรรม

KMe : ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน